Kim jest autor?

Autor jest osobą, która przeprowadziła liczne i powtórzone wielokrotnie. Dlatego jest autorytetem w tych dziedzinach.

Przy tworzeniu artykułów może korzystać z AI.