Matematyka czy język polski, co powinno być pierwsze na egzaminach?

Matematyka i język polski to dwa zasadnicze przedmioty na egzaminach w szkołach, zarówno w egzaminie ósmoklasisty, jak i w maturze. Wiele osób uważa, że egzamin z języka polskiego powinien być wcześniej niż z matematyki, ponieważ język polski jest podstawą porozumiewania się, a matematyka to jedynie abstrakcyjna nauka. Jednakże, w oparciu o historię i rozwój tych dziedzin, argumenty te są nieuzasadnione. W niniejszej rozprawce dowiedziemy się, dlaczego matematyka powinna być wcześniej na egzaminach niż język polski.

Matematyka – historia i rozwój

Matematyka to nauka, która zajmuje się badaniem liczb, figur geometrycznych i ich wzajemnych relacji. Matematyka ma długą historię, sięgającą starożytności. Już w starożytnym Egipcie i Babilonie istniały systemy liczbowe, a Euklides napisał swoją słynną książkę „Elementy” w IV wieku przed naszą erą, która stała się podstawą dla nauki geometrii.

Od czasów starożytnych, matematyka stale się rozwijała. W średniowieczu, europejskie uniwersytety zaczęły nauczanie matematyki, a w XVI wieku, zaczęto stosować matematykę do nauk przyrodniczych. W XVII wieku, Isaac Newton i Gottfried Wilhelm Leibniz wynaleźli rachunek różniczkowy i całkowy, które stały się podstawą dla nowoczesnej nauki fizyki. Od tamtej pory, matematyka była stale rozwijana i stała się niezbędna dla wielu dziedzin nauki i technologii.

Język polski – historia i rozwój

Język polski jest językiem słowiańskim, który rozwijał się w Polsce od X wieku naszej ery. Pierwsze zapisy w języku polskim pochodzą z XI wieku, a w XIII wieku, na Uniwersytecie w Pradze, zaczęto nauczać po polsku. W XV wieku, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zaczęto pisać po polsku naukowe traktaty, takie jak „Kronika Polska” Jana Długosza.

W ciągu wieków, język polski ulegał różnym zmianom i wpływom innych języków. W XVIII wieku, polszczyzna zaczęła być rozwijana przez Komisję Edukacji Narodowej, co doprowadziło do stworzenia tzw. „języka literackiego”. W XIX wieku, po powstaniach narodowych, język polski stał się symbolem narodowej tożsamości i kultury polskiej. W czasach zaborów, polszczyzna była poddawana represjom i zakazom, a jej rozwój był utrudniony. W okresie międzywojennym, język polski odzyskał swoją pozycję jako język urzędowy i naukowy, a po II wojnie światowej, stał się jednym z języków oficjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dlaczego matematyka powinna być wcześniej na egzaminach niż język polski?

Na podstawie powyższych faktów, można zauważyć, że matematyka ma długą i bogatą historię, a jej rozwój był związany z postępem nauki i technologii. W przeciwieństwie do tego, język polski był rozwijany przez wieki, ale jego wpływ na rozwój nauki i technologii był znikomy. Oczywiście, język polski jest niezbędny dla porozumiewania się, a także dla nauki i kultury polskiej, ale jego rola jest inna niż rola matematyki.

Ponadto, matematyka jest nauką, która wymaga systematycznego i logicznego myślenia, a także umiejętności rozwiązywania problemów. Te umiejętności są niezbędne w życiu codziennym, a także w wielu dziedzinach nauki i technologii. Natomiast, język polski jest nauką, która wymaga umiejętności czytania, pisania i porozumiewania się. Oczywiście, to także bardzo ważne umiejętności, ale ich rola jest inna niż rola matematyki.

Podsumowując, matematyka powinna być wcześniej na egzaminach niż język polski, ponieważ ma dłuższą i bogatszą historię, a jej rozwój był związany z postępem nauki i technologii. Ponadto, matematyka wymaga umiejętności systematycznego i logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów, które są niezbędne w życiu codziennym i w wielu dziedzinach nauki i technologii. Oczywiście, język polski jest również bardzo ważny, ale jego rola jest inna niż rola matematyki.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *