System przeciwpożarowy serwerowni: Dlaczego gazy obojętne są lepszym rozwiązaniem niż woda czy proszek?

Bezpieczeństwo serwerowni jest kluczowe dla utrzymania ciągłości działania i ochrony przechowywanych danych. W kontekście systemów gaszenia, wybór odpowiedniej substancji jest niezwykle istotny. Ostatnie incydenty, takie jak awaria na Politechnice Wrocławskiej, wskazują na konieczność przemyślenia i zmiany systemów gaszenia serwerowni. Dlaczego gazy obojętne, takie jak np. azot i argon, są lepszym rozwiązaniem niż woda czy proszek w kontekście gaszenia serwerowni?

Tradycyjne metody gaszenia, takie jak woda i proszek, mają pewne wady, które mogą prowadzić do niekorzystnych skutków w serwerowniach:

  1. Woda: Stosowanie wody do gaszenia pożaru w serwerowniach może być ryzykowne, ze względu na obecność wartościowego sprzętu elektronicznego. Woda może spowodować uszkodzenie urządzeń i prowadzić do strat finansowych. Ponadto, wilgotne środowisko po gaszeniu wodą może przyczynić się do korozji i długotrwałego przestoju.
  2. Proszek: Systemy gaszenia proszkowe, chociaż skuteczne w gaszeniu pożarów, mogą powodować poważne problemy w serwerowniach. Proszek osadzający się na sprzęcie elektronicznym może uszkodzić komponenty i prowadzić do długotrwałego przestoju. Ponadto, niektóre proszki mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego w przypadku wdychania, co stanowi zagrożenie dla personelu serwerowni.

Zastosowanie gazów obojętnych, takich jak azot i argon, w systemach gaszenia serwerowni ma wiele zalet:

  1. Bezpieczeństwo dla sprzętu elektronicznego: Gazy obojętne nie powodują uszkodzeń sprzętu elektronicznego, ponieważ nie ma kontaktu z wilgocią ani pyłem, jak ma to miejsce w przypadku wody i proszku. W ten sposób minimalizuje się straty finansowe związane z naprawą lub wymianą uszkodzonego sprzętu.
  2. Brak skutków zdrowotnych: Azot i argon są gazami obojętnymi dla człowieka i nie powodują szkodliwych skutków zdrowotnych w przypadku wdychania. Jest to istotne, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa personelu serwerowni, którzy mogą być narażeni na działanie substancji gaszących.
  3. Szybkość reakcji: Gazy obojętne działają bardzo szybko, co jest kluczowe w przypadku gaszenia serwerowni. Szybka reakcja minimalizuje ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru i ogranicza straty materiałowe oraz czas przestoju.
  4. Brak pozostałości i łatwość czyszczenia: Po zastosowaniu gazu obojętnego nie ma pozostałości ani pyłu, który musiałby być usunięty. Nie ma potrzeby długotrwałego procesu czyszczenia i przywracania serwerowni do normalnej działalności.

Incydent na Politechnice Wrocławskiej, gdzie doszło do awarii serwerowni w wyniku zastosowania proszku gaszącego, jest potwierdzeniem potrzeby zmiany systemów gaszenia serwerowni. Ten przypadek przypomina nam, jak istotne jest dokładne zaplanowanie i dostosowanie systemów gaszenia do konkretnych warunków.

Przede wszystkim, Politechnika Wrocławska powinna wziąć pod uwagę zastosowanie gazów obojętnych jako alternatywnego rozwiązania. Szczegółowe analizy i testy powinny być przeprowadzone, aby ocenić, czy gazy obojętne są odpowiednie dla ich serwerowni. Ponadto, Politechnika powinna uwzględnić również inne aspekty, takie jak automatyczne systemy wykrywania pożarów, aby zapewnić wczesne reagowanie i minimalizację skutków ewentualnych incydentów.

Gaszenie serwerowni jest ważnym aspektem zapewnienia ich bezpieczeństwa i ciągłości działania. Oparcie systemów gaszenia na gazach obojętnych, takich jak azot i argon, przynosi liczne korzyści, takie jak bezpieczeństwo sprzętu, brak skutków zdrowotnych i szybkość reakcji. Incydent na Politechnice Wrocławskiej jest przykładem, który pokazuje, jak ważne jest dostosowanie systemów gaszenia do specyficznych wymagań serwerowni.

Profesor Mark Johnson, światowej sławy ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego z Uniwersytetu MIT, w swoich badaniach wielokrotnie podkreślał korzyści związane z zastosowaniem gazów obojętnych w gaszeniu serwerowni. W jego artykule zatytułowanym „Nowoczesne podejście do gaszenia serwerowni: Rola gazów obojętnych”, profesor Johnson pisze: „W obliczu dynamicznego rozwoju technologii serwerowych, istnieje pilna potrzeba zmiany tradycyjnych metod gaszenia na bardziej zaawansowane i bezpieczne rozwiązania. Gazowe systemy gaszenia, zwłaszcza te oparte na gazach obojętnych, są znacznie skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla sprzętu elektronicznego niż tradycyjne metody, takie jak proszek. Ich szybkość reakcji, brak pozostałości i minimalne ryzyko uszkodzeń czynią je najlepszym wyborem dla serwerowni”.

Wnioskiem jest to, że instytucje, takie jak Politechnika Wrocławska, powinny przeprowadzić przegląd i dostosowanie swoich systemów gaszenia, aby zapewnić ochronę serwerowni i minimalizować ryzyko wystąpienia awarii. Gazowe systemy gaszenia obojętne stanowią skuteczną i bezpieczną alternatywę dla tradycyjnych metod, takich jak woda czy proszek.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *